top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

נר מצווה ותורה אור


נר מצווה תורה אור

נר מצווה ותורה אור, מהי הדרך היחידה להתחבר למציאות האמיתית?

מדרש רבה :

"בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" .

אמר רבי חנינא: "אמר הקב"ה עיניים שיש בך, יש בתוכן לבן ושחור ואין אתה רואה מתוך הלבן אלא מתוך השחור, הקב"ה שכולו אורה צריך לאור שלכם?

בשר ודם מדליק נר מנר דלוק, שמא יוכל להדליק נר מתוך החושך? שנאמר: "וחושך על פני תהום וכו' ויאמר אלוקים יהי אור", מתוך החושך הוצאתי אור ואני צריך לאור שלכם?

אלא, לא אמרתי לך אלא להעלות אותך, שנאמר (משלי): "נר השם נשמת אדם", וכן: "כי אתה תאיר נרי, השם אלוקי יגיה חושכי" (תהילים) .

כתב שלמה המלך בספר "קהלת": "וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך". זה לא מובן! ניתן להשוות שני דברים שיש בהם אותה מעלה ברמות שונות, אך אי אפשר להעמיד דבר והיפוכו ולומר שזה עדיף מזה. הסכלות היא העדר חוכמה, מה בכלל ההשוואה בניהם?

אדם שנולד במקום חשוך למד להסתגל לנוע בחדר מתוך ניסיון מר, תוך כדי שנפל, נתקל ונחבט בחפצים המפוזרים. הוא הכיר את תמונת המציאות מתוך שלילת האפשרויות לתנועה. הוא למד היכן אי אפשר ללכת ורק כך למד היכן הולכים.

ברגע שידליקו את האור, תמונת המציאות שקיבל מתוך יגיעה גדולה נהייתה מיותרת - עכשיו מיקום החפצים ברור.

שלמה המלך לא מדבר על חוכמה ועל אי חוכמה, אלא על שתי דרכים להשיג את החוכמה.

יש חוכמה שהיא אור ויש חוכמה שבאה מחושך - דהיינו הגדרת הדבר ע"י שלילת הטעויות - שלילת הסכלות - אך אין לי שום מושג בעצמו של הדבר, איך הדבר נראה באמת ומה עניינו.

זאת החוכמה הנלמדת מהניסיון, כך אנחנו לומדים את כל המציאות סביבנו . אין לנו הבנה מוארת ופנימית במהות הדברים כמו שהם בעצמם. אנחנו יכולים לומר רק מה הם לא וכשלא הצלחנו לשלול אפשרות מסוימת אנו מחליטים, שכנראה זהו הדבר עצמו. כך פועל המדע.

אנחנו רואים מתוך השחור שבעין ומדמים בנפשנו שכך נראית המציאות. כאותו אדם שמכיר את תמונת המציאות מתוך שלילת האפשרויות לתנועה.

האדם לא יכול להדליק אור מתוך חושך - הוא לא יכול ללמוד על המציאות האמיתית מתוך שלילת הטעויות.

במבחן אמריקאי המציע 4 אפשרויות לבחירה, ניתן ע"י אלימינציה (שלילת הטעות) לפסול 3 תשובות וממילא הרביעית נכונה. אך, כשהמציאות מכילה אין סוף אפשרויות, אי אפשר לקבוע איך היא נראית באמת ע"י מערכת של ניסויים.

יתר על כן, גם אם המחקר כיוון לתוצאה הנכונה, לעולם ע"י שלילת הטעות אין תפיסה אמיתית בעניין שהתגלה מלבד הידיעה שכך הדבר פועל.

הדרך היחידה להתחבר למציאות האמיתית היא רק ע"י "שנדליק נר מנר דלוק"- ע"י שנדליק מ - "נר מצווה ותורה אור" - ישראל פועלים בעולם לחבר בין שמיים וארץ - להדליק בחזרה את האור ממקור ההארה: "והיה יום אחד, הוא יוודע להשם לעת ערב יהיה אור".

Kommentare


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page