top of page
פרסום - בינוני2.jpg
שער - לאתר.jpg

יוצא לאור - קובץ ספורים

משכיל למעלה

חמישה ספורים מרוממים, מפתיעים ומרגשים

לאורך 68 עמודי צבע מאירי עיינים.

דפים.jpg

מתוך העמוד האחורי :

אומרים שהעולם מתחמם. ומה איתנו בני אדם, האם גם אנחנו מתחממים כמו העולם?

נראה, שפעם היה “חם” יותר מהיום. אולי העולם היה אז קצת יותר קר אבל הבית היה יותר חם, הרחוב היה חם יותר, יותר הרגישו אחד את השני. יותר קרוב.

היום הקשר שלנו אחד עם השני עובר דרך מסכי זכוכית, דרך סיבים אופטיים, חוטי חשמל וגלים אלקטרומגנטים. אפילו עם ערכת הצבעים שבחרנו היא בצבעים חמים של צהוב ובורדו, עדיין המסך קר.. והחוטים קרים.. ממילא משהו בינינו הרבה יותר קר מפעם.. ודאי שיותר קל ויותר מהיר להתחבר מקצה העולם לקצהו, אבל קר. רק שהתרגלנו אז לא מרגישים צורך בצעיף..

העולם מלמד אותנו – שבזמן החורף, כשקָר בחוץ, זה זמן להתכנס פנימה. כי שם נמצא חום. חום פנימי.

גם בעולם שלנו בני אדם (שהולך ומתקרר לו..) אנו צריכים להתכנס פנימה, אל אותה פנימיות שבתוכנו, אותה נקודה אמיתית של “חום”. שנעבור את החורף בשלום..

חמשת הסיפורים שבדפים אלו, הם חמש שיחות. שיחות פשוטות, בגובה העינים. עם פרופסור חכם, עם צייר מיוחד, ועם גברת לבנה, גם סבא אחד, וגם.. עם עצמי. אחד על אחד.

שיחות הנוגעות אל אותה נקודה פנימית  שבכל אחד מאתנו, שכמעט וכבתה מכח רוחות העולם הקרות הנושבות סביבה בסערה, ושורקות - תביט החוצה! תתחבר לעולם הגדול ששם, תלמד אותו, תשיג אותו, כי ממנו תגדל! בו תלויה הצלחתך, שם נמצא האור שלך! גם כל האמצעים לרשותך, הכל זמין בכף ידך! רק תתחבר לשם. תתחבר. כך שורקות.

עד שהידיעה הפשוטה והיקרה, שעולמו הפנימי של כל אחד - הוא הוא חייו, כמעט ונשכחה. הידיעה, שפה בפנים קרוב ממש, חבוי בין קירות ליבו, אורו האמיתי שלו. כי כאן בפנים בליבו, נמצא הקשר והחיבור הגדול שיש לאדם אל מה שאמיתי וממשי בכל העולם הגדול והמופלא הזה שסביבנו. ההכרה האמיתית מי הוא, ומה שורשו, ומה תכליתו. וכשמאותו מקום פנימי וטהור, ירים עיניו למעלה, יאיר גם כל העולם שסביבו, יאיר ממנו. יעיד עליו, שבאמת, כולו בשבילו.

לקיים את החיבור האמיתי והנפלא הזה.

(מתוך העמוד האחורי של הקובץ)

גב - לאתר.jpg
bottom of page