top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים על ידי תגים:

פרשת ואתחנן


פרשת ואתחנן

על מה עומד העולם? היכן זה רמוז בפרשת ואתחנן? ואיך מלחמתו של דון קישוט בתחנת הרוח היא משל אקטואלי גם היום?

בספרו הגדול והמפורסם, “דון קישוט”, מתאר מיגל דה סרוואנטס את מלחמותיו הרבות של גיבורו עם אויביו הנוראים טחנות הרוח. זהו משל לאדם הנאבק מלחמת חורמה עם דברים שאין בהם ממש, כמו הרוח, שאי אפשר לראות או לממש אותה. בגלל חוסר הממשות של הרוח ישנם אנשים רבים שטועים לזלזל בחשיבותה. הללו, בכל עת שישמעו אדם מביע רעיון קצת מרומם, מיד ירעיפו לעברו בנימה מלגלגת, “עם אידיאלים אי אפשר לקנות במכולת.”

במדרש תנחומא מובא מעשה על אדריאנוס קיסר רומי, ששאל את אחד מחכמי ישראל “על מה העולם עומד? אמר לו על הרוח. רצונך לידע, הבא גמל. הביא גמל ונתן משאו עליו. אמר לו עמוד, ועמד. שב, וישב. נתן חבל על צוארו. אמר לו למשוך, משך זה מכאן וזה מכאן, חנקו את הגמל. אמר לו אמור לגמל שיעמוד. אמר לו אדריאנוס, אתה חנקתו והוא יעמוד? אמר לו ומה הרגתי, שמא חסר אחד מאיבריו? אמר לו הוצאת את רוחו. אמר לו, ומה אם הגמל לא היה סובלו, ולא סבל את משאו אלא הרוח שבו. מלך מלכי המלכים הקב”ה, אין רוחו סובל את העולם כולו? שתק אדריאנוס”

הרוח אמנם לא נראית אבל היא נמצאת בכל מקום, מניעה את הדברים ונותנת להם חיים. ומשום כך, למרות חולשתה למראית עין, באמת היא הכח החזק ביותר, הכח הסובל ומעמיד את העולם כולו. ו’ בסיוון הוא היום בו נתן הקב”ה את התורה לעם ישראל, באותו מעמד גדול התגלה באופן ברור ומוחשי הכוח העצום של הרוחניות, שהוא הכח שמעמיד את העולם. וכך לשון התורה בפרשת ואתחנן - “השמע עם קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי : אתה הראת לדעת כי ה’ הוא האלקים אין עוד מלבדו”, וגדול מפרשי התורה רבי שלמה יצחקי כותב בפירוש הפסוק – “כשנתן הקב”ה את התורה פתח להם ז’ רקיעים וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים וראו שהוא יחידי, לכך נאמר אתה הראת לדעת”

עלוננו זה שלפניכם נקרא “תחנת רוח”, וכמו הרוח החלושה למראית עין, כן אנחנו מהרבה בחינות, מעט תקציב, מעט כח אדם, וכך בכל שאר האמצעים הנצרכים ליצירתו של כל כתב עת. אמנם כוונתנו לנסות ולהנשיב קצת מאותה רוח אדירה שסובלת את העולם, ונקווה שיהיה בכך להתגבר על כל הקשיים. העלון כתוב לפי הדרך בה מנחה אותנו הרב עמיחי הורביץ, שיזכה לימים טובים מרובים, וזכינו גם בהשתתפותו בכתיבה. שאר הכותבים הינם חברי הקהילה. תוכנם של הכתבות הינו טעימה מתוקה של תורה ויהדות. חידושים נחמדים, תובנות חיים, סיפורים אישים ועוד. כל אלו מעוטרים בתוך מסגרת של תמונות מרהיבות ושלל צבעים. ואם הצלחנו לשמח את לבם של כמה יהודים יקרים והיה זה שכרנו.

פוסטים אחרונים:
להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page