top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

האם העולם יכול לעמוד על רוח?


פרשת ואתחנן

על מה עומד העולם? היכן זה רמוז בפרשת ואתחנן? ואיך מלחמתו של דון קישוט בתחנת הרוח היא משל אקטואלי גם היום?

בספר המפורסם, “דון קישוט”, מתארים את מלחמותיו הרבות של גיבור הספר עם אויביו הנוראים, טחנות הרוח. זהו משל לאדם הנאבק מלחמת חורמה עם דברים שאין בהם ממש, כמו הרוח, שאי אפשר לראות או לממש אותה. בגלל חוסר הממשות של הרוח ישנם אנשים רבים שטועים לזלזל בחשיבותה. הללו, בכל עת שישמעו אדם מביע רעיון קצת מרומם, מיד ירעיפו לעברו בנימה מלגלגת, “עם אידיאלים אי אפשר לקנות במכולת”.

במדרש תנחומא מובא מעשה על קיסר רומי ושמו אדריאנוס, ששאל את אחד מחכמי ישראל, על מה העולם עומד? אמר לו על הרוח. רצונך לידע, הבא גמל. הביא אריאנוס גמל ונתן משאו עליו. אמר החכם לאדריאנוס עמוד, ועמד. שב, וישב. נתן החכם חבל על צוארו של הגמל. ואמר לאדריאנוס למשוך, משך זה מכאן וזה מכאן, וחנקו את הגמל. אמר לו החכם, אמור לגמל שיעמוד. אמר לו אדריאנוס, אתה חנקתו והוא יעמוד? אמר לו ומה הרגתי, שמא חסר אחד מאיבריו? אמר לו הקיסר הוצאת את רוחו. אמר לו, ומה אם הגמל לא היה סובל המשא מעצמו, ולא סבל את משאו אלא הרוח שבו. מלך מלכי המלכים הקב”ה, אין רוחו סובל את העולם כולו? שתק אדריאנוס

הרוח אמנם לא נראית אבל היא נמצאת בכל מקום, מניעה את הדברים ונותנת להם חיים. ומשום כך, למרות חולשתה למראית עין, באמת היא הכח החזק ביותר, הכח הסובל ומעמיד את העולם כולו.

ו’ בסיוון הוא היום בו נתן הקב”ה את התורה לעם ישראל, באותו מעמד גדול התגלה באופן ברור ומוחשי הכוח העצום של הרוחניות, שהוא הכח שמעמיד את העולם. וכך לשון התורה בפרשת ואתחנן - “השמע עם קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. אתה הראת לדעת כי ה’ הוא האלקים אין עוד מלבדו”, וגדול מפרשי התורה רבי שלמה יצחקי כותב בפירוש הפסוק “כשנתן הקב”ה את התורה פתח להם ז’ רקיעים וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים וראו שהוא יחידי, לכך נאמר אתה הראת לדעת


אתר זה שלפניכם הוא פרי עמלם של אברכי ובחורי הישיבה, ורצוננו וכוונתנו לנסות להנגיש ולתת להרגיש קצת מאותה רוח אדירה שסובלת את העולם, ממה שאנו חווינו. תוכנם של המאמרים והשיעורים הינו טעימה מתוקה של תורה ויהדות. חידושים נחמדים, תובנות חיים, סיפורים אישים ועוד. ואם הצלחנו לשמח את לבם של כמה יהודים יקרים והיה זה שכרנו. לצפיה במאמרים לחץ כאן

Commenti


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page