top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

חשבון נפש


חשבון נפש

מהו חשבון נפש על פי היהדות? מה הקשר בין חשבון לנפש? ואיך זה קשור לחכמת התורה?

נפש

ואולי זה מתחיל בחשבון?

– חשבון נפש.

ולא חשבון בנפש או חשבון לנפש

אלא כפי מטבע הלשון המורגל אצלנו "חשבון נפש"

נראה, שהחשבון לא מתיחס לנפש -

לתיאור פעולה אפשרי, נצרך או אפילו מוכרח שיצא לפעולה בנפש

זו לא הצעה בעלמא

אלא זה שם דבר, זה בעצם!

הנפש באדם היא חשבון. זו מעלתה ומציאותה.

התורה מספרת שאותה נפש חיונית המצויה אצל הבהמה ובעלי חיים נמצאת גם באדם שנאמר "נפש חיה" גם בבעלי חיים כמו באדם.

אותה נפש חיונית קשורה לרצונות האינטואיטיביים האנוכיים, לארץ שבי, לכושר ההישרדות הטבעי שלי, ברצון הטבוע לקיום המין, לדם שלי.

אמנם "נפש חיה" משותפת הן באדם והן בבהמה. אך "חשבון נפש" הוא סגולי באדם. לאדם ראוי החשבון.

השגת המושכלות, אף בינה יתרה אין בהם די. ערכים מוחלטים, אידיאלים ערטילאיים ומוסר מקיפים את כלל האנושות, את היקום, את כל הבריאה. הידיעה המשכלת היא רוחנית, זוהרת בקצות תבל ללא תלות בפיזיקה של מהירות האור. כדי שאחווה מציאות הרוחנית כמו שאני חי את הנפש חיה שלי נזקקת תמורה - להתבונן בה - במציאה, ולהביא אותה "בחשבון".

חכמת אלוקית היא חכמה רק אם יש בה חיבור לנפש חיה. זו מתלבשת גם "בבהמה" שבי ונותנת לי חיים, מחברת את המקום הכי נמוך שלי עם הכי גבוה, שאין כאן דבר לבטלה וסוף מעשה במחשבה תחילה. והאור הוא עצום אך הוא חייב לצאת מתוך החושך כדי שיהיה לי חלק בו.

אז בחושך בואו חשבון - להתחשבן, ליצור מציאות חדשה - לשלול את הרע, לבחור בטוב ולחבר את זה בדיבור לדבר ברור, למילים צלולות, לשמוע אותן, מכוונות, מדברות בעד עצמי. ולהנהיג את זה גם למעשה בכל מעשה ומעשה. להיות סולם מוצב ארצה המגיע לשמים. הנפש החיה באדם היא "הכיסא כבוד" לחשבון שלה. הרוח באדם.

Comments


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page