top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

חיי נצח לפי היהדות


חיי נצח

מהם חיי נצח לפי היהדות?

דוד המלך אומר "לֹא אָמוּת כִּי אֶחְיֶה וַאֲסַפֵּר מַעֲשֵׂי יָ"הּ". למה דוד המלך חוזר ואומר "כי אחיה", הרי אם "לא אמות" זה ברור ש"אחיה".

אלא שלא זה הפירוש. המילה "כי" פירושה "משום", ובפסוק דוד המלך אומר "לא אמות משום שאחיה". אז מה הפירוש לא אמות משום שאחיה? הכוונה שמי שהוא מחובר לחיים אז מיתה לא חלה עליו, כי החיים האמיתיית הם חיי נצח.

חיים באמת זה לא זמן של מאה ועשרים שנה, אלא הזמן שנותנים לו בעולם הזה זה שבעים או מאה עשרים שנה, אבל זה לא החיים. החיים זה מה שנקרא - עץ החיים. כמו שכתוב בבראשית " פֶּן יִשְׁלַח יָדוֹ וְלָקַח גַּם מֵעֵץ הַחַיִּים וְאָכַל וָחַי לְעֹלָם". כי אם מתחברים לחיים עצמם, מקור החיים, אז חיים לעולם.

אז זה מה שאומר דוד המלך - "לֹא אָמוּת כִּי אֶחְיֶה", אם אני מחובר לחיים, שהחיים האמיתיים זה שה' נמצא לנגדי תמיד אז לא אמות לעולם. כי פה נמצאים ישראל.

אנחנו לא מדברים על ביטול האגו וכל הפירושים הפסיכולוגיים, שאע"פ שאנחנו יכולים להתפעל מהם מאוד. אבל כל זה עדיין שייך לדרך ארץ שקדמה לתורה. וזה נכון שיש מדרגות בדרך ארץ, גבוה מעל גבוה, אבל זה עדיין במסגרת חיים של מאה ועשרים שנה. אבל שמגיעים לתורה כבר מתחברים ל- "לא אמות כי אחיה", כי שם זה להתחבר לחיים.

לעתיד לבוא בעולם התיקון זה יהיה חיים נצחיים ממש, ללא גבול של זמן. אבל בשביל זה צריך לעבור עוד כמה וכמה אלפים. גם ימות המשיח הם עדיין במסגרת ששת אלפים שנה הראשונות. וזה עדיין לא חיי הנצח. צריך עוד לעבור את האלף השביעי, השמיני, לא גן עדן ועולם הנשמות. כי גם בגן עדן ועולם הנשמות יכול להיות עוד גלגולים ותיקונים וכד'. שם זה עדיין מעין החיים הנצחיים, זה בחינת נצחיות.

עולם התיקון זה פה! בעוה"ז כאן הם החיים הנצחיים, החיים האמיתיים ולא בעולם הנשמות. זה נקרא עוה"ב האמיתי, זה עולם התיקון, לחיות בעולם חיים נצחיים עם גוף.

אז חיים נצחיים זה לא לראות סרט על: איפה נמצא המעיין של מי ששותה ממנו יורדים לו כל סמני הזיקנה. וגם לא הסיפור על איזה נזיר סיני זקן שגילה לו לאיפה הוא הולך ובסוף זה משתנה ומתברר שהוא מצא נפט... אלא החיים הנצחיים הם - "לֹא אָמוּת כִּי אֶחְיֶה וַאֲסַפֵּר מַעֲשֵׂי יָ"הּ ", אני אחיה ואספר כל הזמן מעשה י-ה. אז יהיו לי חיי נצח פה בעוה"ז, את זה אני מחפש. את זה אני רוצה.

Commentaires


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page