top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

עבור בני ישראל (בהעלותך)


פרשת בהעלותך מתחילה עם ציווי העלאת נרות המנורה ע"י אהרון וממשיכה עם מינוי הלווים לעבודת השם וייחודם לכך. לקראת סוף הדברים נאמר (ח, יט) "וָאֶתְּנָה אֶת הַלְוִיִּם נְתֻנִים לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַעֲבֹד אֶת עֲבֹדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאֹהֶל מוֹעֵד וּלְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִהְיֶה בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל נֶגֶף בְּגֶשֶׁת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל הַקֹּדֶשׁ".

רש"י מביא מדרש מויקרא רבה "חמשה פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה, להודיע חבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמנין חמשה חומשי תורה וכו'". וצריך להבין, למה היה צריך דווקא פה להודיע שבחן של ישראל? שהרי ריבוי המילים "בני ישראל" יכול לבוא במקומות רבים וכן השבח של עם ישראל יכול לבוא כמעט בכל פרשיה בתורה. ועוד מה השבח בזה שנמנו חמש פעמים כנגד חמשה חומשים?


כאמור אחרי שהזכיר הכתוב את הציווי להעלאת הנרות, מצווה שמסורה לאהרון ולבניו, וכפי שאמר לנו רש"י שהיא גדולה מכל קורבנות הנשיאים, המשיך הכתוב להזכיר את ייחודם שבחן ומעלתן של שבט לוי. "קַח אֶת הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל...וְהֵנִיף אַהֲרֹן אֶת הַלְוִיִּם...וְהָיוּ לַעֲבֹד אֶת עֲבֹדַת יְקֹוָק...וְהִבְדַּלְתָּ אֶת הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהָיוּ לִי הַלְוִיִּם...כִּי נְתֻנִים נְתֻנִים הֵמָּה לִי מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל". וכל מי שיראת השם מפעמת אפי' מעט בליבו נדהם מהיחודיות והמיוחדות והקירבה הגדולה שזכו אליה בני לוי.

לפי"ז נאמר [1] שכשראו עם ישראל בזמן המדבר ששבט לוי נתונים לבדם להשם, מובדלים ומיוחדים לעבודת הבורא, נחלשה דעתם, שלא ניתנו גם הם לעבודת הבורא. וכן לעתיד לבוא שיקראו עמ"י את התורה, ובזמן שיבנה בית המקדש (ב"ב) יראו את שבט לוי עובדים את עבודת הקודש בבית המקדש, מסורים בכל הויתם לעבודת הבורא, אז תחלש דעתם של ישראל, וישאלו למה נגרע חלקנו מלהיות חלק מנחלת השם [2].

לכן בא הפסוק איתו פתחנו, להורות שכל מה שהקב"ה ייחד את הכהנים, וייחד את הלויים לאהרון ולבניו, זה הכל לצורך בני ישראל, שנאמר "וָאֶתְּנָה אֶת הַלְוִיִּם נְתֻנִים לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו...לַעֲבֹד אֶת עֲבֹדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", כדי לכפר על חטאות עם ישראל...שלא יהיה נגף, ותחזור קירבתם לבורא. זאת אומרת שכל התכלית של הַפְרָשת הכהנים והלוויים זה עבור עם ישראל, לעבוד את עבודת עם ישראל בקודש.

ולכן הכפיל את "בני ישראל" חמשה פעמים, להורות שכל תכלית עבודת הכהנים והלווים זה עבור עם ישראל החביבים כהתורה. שכמו שהקב"ה ברא את העולם עבור התורה שנקראת ראשית, שנ' "בראשית ברא אלוקים", בשביל ראשית, שהיא התורה, ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. שהתורה זו שמביאה את העולם לתכליתו, שהיא המקיימת את מלכות שמים בארץ ומאחדת את כל העולמות תחת מלכות השם. אם כן כך הוא גם ברא את העולם עבור עם ישראל שנקראו "ראשית", שהם פועלים את התורה והמצוות להוציא לפועל את תיקון העולם במלכות השם ולגלות כבוד שמים.

שנזכה במהרה בימינו אמן
[1] לפי דרכו של רש"י על פסוק ב'

[2] הרגילות לומר שחלישות הדעת נובעת מקנאה. אבל זה ודאי לא נכון (חוץ מזה שיש בזה לשון הרע והוצאת שם רע)


Yorumlar


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page