• White Facebook Icon
ישיבת בנין ציון

נוף רמות 75, ירושלים

דוא"ל: binyanzion@gmail.com 

פקס:  02-5866081

טל':    052-7142374

         052-7670371

  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים על ידי תגים:

כוחה של אחדות בתוך עם ישראל

May 7, 2017

 

מהו סוד כוחו של עם ישראל? (רמז אחדות)

 

אחדות עם ישראל נובעת ממטרה משותפת המלווה כל יהודי בכל מקום ובכל זמן.

"איש אחד בלב אחד" נאמר על עם ישראל כאשר נקשרו הם יחדיו בזמן מתן תורתנו. קיבלו על עצמם לפרסם את האמונה בקב"ה, לגלות את שורשי המציאות וסודותיה.

 

כאשר שוררת אותה אחדות (ובית המקדש עומד על תילו) ממילא מצטרפים אליה הישגים כלכליים, מדיניים, חברתיים וטכנולוגיים ומשמשים אותה כאמצעים להגיע אל המטרה.

 

"כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהן שונות" – בוודאי שאמרת חז"ל זו מאפיינת גם את החברה הישראלית על כל גווניה. אף על פי כן באחדות של "ישראל" לכולם יש מקום, כל אחד הוא מיוחד ומגלה פן ייחודי שלו מרצון הבורא וכולם יחד נכללים להיות "איש אחד בלב אחד".

 

 

הימים הם ימי מבחן. כאשר נחלשת השאיפה לאותה התכללות, לאותה מטרה, נחלשת האחדות, ושוב אומות העולם לוחצים, מלחיצים ומאיימים על עצם קיומנו, אף אחד לא עוצר את הגרעין האירני, אובמה כבר הביע את דעתו: לחזור לגבולות "67", האם יכריז האו"ם באופן חד צדדי על מדינה פלסטינאית?... על מי מידידנו אנחנו סומכים?

 

התורה מגלה כי אין לאומות העולם אפשרות להצר לעם ישראל כלל, אלא אם כן התרופפה אחדותם והגיע הזמן שאי אפשר להתאחר עוד, אז ניתנת לאומות העולם הרשות, לעורר אותם בתשובה כדי לעורר את האהבה (הרדומה) בינם לבין הקב"ה. הפעולות שלנו כיחידים וכעם קובעות את העתיד שלנו. אם נתגבר, נתאחד ונעמיד את האמונה בראש סולם הערכים שלנו והמטרה שלנו תהיה ברורה לכל, אז מעצם השמחה בשותפות יחד, בערבות שלנו אחד לשני יבוא שלום... שלום אמיתי.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

פוסטים אחרונים:
Please reload

Please reload

להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081