top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

האחדות שבחנוכיה


חנוכיה

חנוכיה, מהי משמעותה העמוקה? ולמי היא מאירה?

חורף, בחוץ גשום וקר, הבית חם, אור הנרות מאיר ומחמם את הלב.. חנוכָּה היום. מצוָת הדלקת נר חנוכה היא מצוָה ייחודית ומאוד חביבה. מצוָה זו מוטלת על הבית היהודי, גם אם אחד מבני הבית לא נמצא כרגע אתנו יחד, יכול אחד מבני הבית להדליק את נרות החנוכּיָה ולהוציא ידי חובה את כל המשפחה. כך שכל בני הבית תמיד מחוברים ומאוחדים אפילו אם פיזית לא כולם נמצאים.

בזמן בית שני גזרו מלכי יון גזירות קשות על ישראל במטרה להעבירם מדתם. וכשכמעט והצליחו היוונים, הנה קמה וגם ניצבה משפחת הכהנים בני חשמונאי, ובהחלטה למסור נפש יצאו להילחם על אחדות ישראל, אחדות הנובעת מהתורה ורצון ה’. מלחמה שנראית חסרת סיכוי, בוודאי שהחלטה כזו לא היתה עוברת בקבינט הביטחוני.

כך אנו מזכירים בתפילה כל שמונת ימי חנוכה, “מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, זדים ביד עוסקי תורתך”. מאחורי כל ניצחון אמיתי לא ניצבים רק טנקים, מטוסים או טילים מתוחכמים אלא רצון אמיתי ונכון שעליו מחליטים למסור נפש. בגלל מסירות נפשם של החשמונאים סייע להם ה’ לנצח את היוונים. ניצחון שלכאורה היה נראה לא הסתברותי ולא הגיוני.

אף על פי שנצחון החשמונאים היה נראה כניצחון פרטי של קומץ אנשים בודדים. לשנה הבאה קבעו חכמים שמונה ימים אלו להלל הודאה ושמחה. מנצחון פרטי הפך להיות ניצחון של נחלת כל ישראל. מסירות הנפש הנובעת מתוך רצון ה’ והתורה היא עצמה יוצרת את האחדות.

את החנוכּיָה אנו מניחים בחלון הבית או בפתח הבית שתאיר לרשות הרבים ובכך אנו מפרסמים את הנס. אור האחדות המשפחתית הבוקע מכל בית יהודי ומאיר לרשות הרבים, הופך לאור אחד שמאחד את כולנו.

גם היום בתודעה הציבורית החשיבות לאחדות שלנו כמקור לערכים, חינוך, בטחון וכו’ נמצאת במרכז העניינים. התקשורת וכן הפוליטיקה נעזרים באידיאל “אחדות ישראל” כדגל להתנוסס או כערך מרכזי, כאג’נדה אסטרטגית או מצע פוליטי כזה או אחר, תמיד היא עומדת על סדר היום. אכן אחדות היא בדמינו, היא מושרשת לנו עמוק בלב. אמנם עדיין ניכרים הבדלים ופערים בין זרמים ופלגים שונים בארצנו. השלום וההבנה בתוכנו נראים עוד רחוקים. חנוכיה היא אפשרות של כולנו להאיר יחד לרשות הרבים, לנסות לראות את המציאות באור קצת יותר בהיר, לעורר את הלב להבין את האמת מאחורי כל המילים, לחבר את ההיסטוריה להווה ולעתיד, להדליק מחדש את אותו אור נצחי, האור של אחדות ישראל.

Comments


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page