top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

ברכת הכהנים

ברכת כהנים

מהו המקור של ברכת הכהנים? כיצד ניתן לזכות בשפע של הברכה? ומהם הפירושים של ברכה זו?

מקור המצווה של ברכת הכהנים הוא בפרק ו' בספר במדבר.

בפרק זה הקדוש ברוך הוא ציווה את משה לומר לאהרן ובניו הכהנים, לברך את עם ישראל "בברכה משולשת":

  1. "יברכך ה' וישמרך".

  2. "יאר ה' פניו אליך ויחנך".

  3. "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

חובת ברכת הכהנים חלה על כל צאצאי אהרון הכהן לדורי דורות.

על הכהן מוטלת מצוות עשה לברך ברכת הכהנים לפחות פעם אחת ביום.

את ברכת הכהנים יש לומר בכל יום בחזרת השליח ציבור של שחרית. בימים בהם יש מוסף, יש לומר ברכת הכהנים גם במוסף.

כאשר הקדוש ברוך הוא אומר "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם", הוא בעצם מבטיח לעם ישראל כי הוא עצמו יברך אותם באמצעות הכהנים.

כאשר הכהנים מברכים את עם ישראל השכינה שורה עליהם.

בזמן הברכה השכינה נמצאת ממש בין אצבעותיהם של הכהנים, לכן לא מסתכלים על הכהנים בעת הברכה.

כדי לזכות בכל השפע של הברכת הכוהנים, יש לזכור כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וכמה הקדוש ברוך הוא ענק ואין סופי. יש להתייחס ברצינות רבה לברכה זו ולהקשיב אליה בתשומת לב, בענווה ובכניעה .

על ברכת הכהנים נאמרו פירושים רבים, במאמר זה אביא כמה מהם:

"יברכך ה' וישמרך"

יברכך:

בעושר ונכסים.

וישמרך:

מן הגזלנים.

יברכך ה' וישמרך:

השם יברך אותך בעושר וישמור אותך מגזל.

"יאר ה' פניו אליך ויחנך"

יאר ה' פניו אליך:

  • "יגלה עיניך באור פניו להביט נפלאות מתורתו וממעשיו".

  • "ייתן לך מאור פניו".

  • "יעמיד ממך בנים בני תורה, שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור".

ויחנך:

  • "יתן חנו עליך בכל מקום שאתה הולך".

  • "יעמיד ממך נביאים".

  • "יחנה ה' אצלך".

"וישם לך שלום"

הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל בשלום – שלום בתוך ישראל, שלום עם עמים אחרים, שלום עם המשפחה שלנו, שלום עם החברים שלנו, שלום של האדם עם עצמו וכו'.

Comments


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page